(DN.ODESA) – Thủ tướng Chính phủ Yulia Tymoshenko kêu gọi Tổng thống Vichto Yushenko khôi phục lại hoạt động của liên minh trong nghị viện cùng với sự tham gia của khối Livina.

Liên minh trong nghị viện Ucraina đổ vỡ hồi tháng 9 bao gồm khối Yulia Tymoshenko (BYUT) và Đảng dân tộc của tổng thống Yushenko (NU-NS).

“Tôi đã yêu cầu Tổng thống khôi phục lại liên minh trước kia”, – Tymoshenko nói trong buổi phỏng vấn của giới báo chí.

Bà cho biết thêm rằng, lực lượng chính trị của bà đã sẵn sàng khôi phục lại hoạt động của liên minh mà không có bất kỳ điều kiện nào. Và đề nghị phe Tổng thống cũng không đặt ra bất cứ điều kiện nào liên quan.

Thủ tướng cho biết, BYUT cho phe tổng thống thời gian để suy nghĩ về việc quay lại liên minh đến hết tuần này. Và BYUT cũng đã sẵn sàng chấp thuận khối Livina tham gia vào liên minh.
«Chúng tôi đã sẵn sàng chấp nhận tất cả điều kiện mà khối Livina đưa ra», – Tymoshenko nói.

Theo lời bà, nếu như cho đến hết tuần này hoạt động của liên minh không được khôi phục lại, thì lực lượng chính trị của bà sẽ thực hiện đàm phán với các đảng phái khác trong nghị viện.

Ngoài đảng của tổng thống và khối Livina, trong nghị viện còn có Đảng Cộng Sản Ucraina (27 đại biểu) và Đảng đối lập – đảng khu vực (175 đại biểu). Trong khối Yulia Tymoshenko có 156 đại biểu, khối Litvina – 20, và Đảng dân tộc – 72 đại biểu. Để chấp nhận bất kỳ quyết định nào trong nghị viện cần phải có ít nhất 226 đại biểu tán thành.

Vào đầu tháng 9, Đảng dân tộc thông báo rút khỏi liên minh sau khi BYUT cùng với Đảng khu vực thông qua một loạt các dự luật với mục đích hạn chế quyền hạn của tổng thống. Các lực lượng chính trị không thể khôi phục hoạt động hay thành lập được một liên minh mới, vì thế tổng thống Vichto Yushenko đã ký sắc lệnh tiến hành bầu cử nghị viện sớm.

NNC
theo Rian

»Cùng chủ đề