Theo bà Tymoshenko các đảng cánh dân chủ cần hợp tác lại để đưa ra những ứng viên tại các khu vực bầu một đại biểu nhằm để cho các đảng này thắng thế trong quốc hội mới, khóa 9.

Theo bà Tymoshenko ba đảng có thể thỏa thuận với nhau để đưa ra những ứng cử viên có khả năng chiến thắng tại các khu vực bầu cử một đại biểu (không theo danh sách), sao cho không để các đảng khác chiến thắng theo bầu cử một đại biểu theo khu vực.

Theo các dữ liệu XHH mới “Người hầu nhân dân” có sự ủng hộ của 48,5% cử tri đã xác định đi bỏ phiếu.

Đảng Cương lĩnh đối lập-Vì đời sống (Medvedchuk, Boyko) có 11,8% sự ủng hộ.

“Đoàn kết Châu Âu” của Poroshenko có 8,1% cử tri ủng hộ,

“Batkivschina” của Yulia Tymoshenko – 7,8%,

“Golos” của Vakarchuk – 5,6%.

Đảng “Sức mạnh và danh dự” của ông Smesko – 3,8%,

Đảng cấp tiến của Liasko – 2,9%, đảng Svoboda của Tiagnibok – 1,9%, đảng Thái độ công dân – 1,8%.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề