-Lãnh đạo của “Batkivshchyna” đã đặt ra 5 nhiệm vụ ưu tiên cho các đại biểu mới được bầu -Kết quả của các cuộc bầu cử địa phương cho thấy người dân đang chống lại đường lối của chính phủ hiện tại. Vì vậy, ngay hôm nay chúng ta cần bắt đầu ngay một chiến lược mới đáp ứng lợi ích quốc gia, và một lần và mãi mãi ngăn chặn con đường sai lầm của việc thực dân hóa Ukraina với sự kiểm soát từ bên ngoài. Điều này đã được chủ tịch đảng Batkivshchyna Yulia Tymoshenko tuyên bố trong một cuộc họp báo ở Kiev.

-Tymoshenko nhấn mạnh: “Tôi muốn chủ động bắt đầu một cuộc thảo luận giữa tất cả các nhóm lên nắm quyền ở cấp địa phương, thuộc về 80% đại biểu thừa quyền đó. Tôi muốn kêu gọi họ với một sáng kiến ​​củng cố và thực hiện các bước khẩn cấp để thay đổi ngay lập tức chiến lược phát triển quốc gia, chống lại mọi thách thức khủng hoảng và làm việc để đất nước có cơ hội phát triển, chứ không phải vì sự hỗn loạn đang ngự trị trong tình trạng ngày nay.”

-Đồng thời, bà nhấn mạnh rằng “Batkivshchyna” đã dẫn đến các hội đồng trên khắp đất nước 4.500 đại biểu và lên tiếng về 5 bước cấp bách đầu tiên cần được thực hiện để bang có cơ hội phát triển.

-Theo bà, tại kỳ họp đầu tiên của hội đồng các cấp, các đại biểu đảng cần thông qua các nghị quyết đặc biệt, trong đó:

-Bắt buộc các cơ quan có thẩm quyền cung cấp cho năm sau thành lập Quỹ tài chính phòng chống COVID-19 trong ngân sách nhà nước.

-Viết rõ các hành động khẩn cấp đối với tổng thống, quốc hội, chính phủ, chính quyền địa phương nhằm hỗ trợ các doanh nhân vừa và nhỏ trong thời kỳ coronavirus.

-Băn khoăn về việc hủy bỏ các quyết định của chính phủ trung ương mâu thuẫn với sự phát triển bình thường của giáo dục ở Ukraina.

-Yêu cầu Tổng thống Ukraina hủy bỏ chữ ký của ông theo luật bán đất nông nghiệp và từ quốc hội – bãi bỏ luật này vì điều này mâu thuẫn với lợi ích của người dân Ukraina và chiến lược phát triển nông nghiệp ở Ukraina.

-Cung cấp cho các cơ quan chức năng một danh sách chi tiết, đầy đủ về các hành động phải được thực hiện để giảm thiểu các mối đe dọa môi trường đặc trưng cho từng vùng cụ thể của đất nước.

-Tymoshenko đảm bảo: “Đây mới chỉ là danh sách các vấn đề cấp bách đầu tiên. Nhưng tôi muốn nói ngay rằng nó sẽ lớn hơn nhiều khi chúng tôi bắt tay vào làm việc, nghiên cứu toàn bộ tình hình trong cộng đồng và hình thành các nhiệm vụ ưu tiên cần giải quyết. Và tất nhiên, nhóm của chúng tôi sẽ thể hiện khả năng lãnh đạo trong việc phục vụ cộng đồng của họ.”

-Trước đó Yulia Tymoshenko đã tuyên bố rằng kết quả của Batkivshchyna trong cuộc bầu cử địa phương chứng minh rằng đảng là một sự thay thế cho chính phủ hiện tại.

Ngọc Lan dịch thuật

Nguồn:https://www.rbc.ua/rus/news/timoshenko-prizvala-konsolidirovat-usiliya-1606207258.html

»Cùng chủ đề