Chính phủ dự định sẽ trưng thư thuế từ các công ty nấp dưới danh nghĩa các công ty nước ngoài hòng trốn thuế, nhằm bổ sung cho việc thiếu hụt ngân sách quốc gia. Thủ tướng Yulia Tymoshenko đã thông báo điều vào thứ sáu trong trương trình “Shuster Live”

Theo lời người đứng đầu chính phủ, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, việc lấp đầy ngân sách chính phủ là một điều hết sức khó khăn bởi hầu hết tất cả các ngành nghề kinh tế đều suy giảm.

“ Nhưng chúng tôi vẫn sẽ mang lại cho nguồn thu ngân sách từ 101% đến 103% một tháng”- Bà Tymoshenko nhấn mạnh.

Bà Thủ tướng giải thích điều này là hoàn tòan có thể thực hiện được thông qua việc xác định các doanh nghiệp, những người đã cố tình tìm cách trốn thuế bằng việc nấp bóng dưới danh nghĩ các công ty nước ngoài.

Yulia Timoshenko tin rằng, chính phủ sẽ tiếp tục đảm bảo được Ngân sách quốc gia “ Mỗi một ngày, chương trình chống khủng hoảng đều cố gắng lấp đầy ngân sách. Nó có nghĩa rằng, các bác sỹ, giáo viên sẽ được nhận lương đầy đủ. Chúng tôi sẽ thực hiện điều này một cách nghiêm túc và kịp thời.”

Quang Thọ