Thủ tướng Yulia Timoshenco đang tính toán ngân sách có khả năng thực hiện được trong năm 2009.

Bà Tymoshenco đã thông báo điều này trong một cuộc họp kín về việc thanh toán các khoản nợ lương. Bà nói rằng: “Chúng tôi đã đánh giá tình hình qua việc thu nhập các số liệu, và khẳng định rằng Ucraina có thể thực hiện được tốt ngân sách đã đề ra, và chúng tôi sẽ thanh toán lương cho người lao động”

Trong suốt cuộc họp, bà thủ tướng đã thảo luận với người đứng đầu các vùng nhằm nâng cao các nguồn thu vào, đảm bảo tính ổn định cho ngân sách.

Vào ngày 2 tháng 3 , Tổng thống Vichtor Yushchenco, thủ tướng Tymoshenco và  chủ tịch quốc hội Vladimia Litvin đã thống nhất về việc ghi nhận những thay đổi trong  đổi ngân sách năm 2009 vào khoảng giữa tháng tư và tháng năm.

Trước đấy, ông Yushchenco đã cho rằng ngân sách quốc gia năm 2009 là phi thực tế.

Bộ trưởng tài chính-kinh tế Victo Pinjenhic cũng cho rằng , ngân sách quốc gia năm 2009 không cần phải  thay đổi mà chỉ nên điều chỉnh lại.

“Thay đổi ngân sách quốc gia là điều không thể. Việc thay đổi phải là kết quả của sự tiếp nhận một gói các hoạt động pháp luật khác nhau” – Cựu bộ trưởng tài chính nhấn mạnh.

“Có 3 câu hỏi lớn cần được lập tức giải quyết : Một là – Cân bằng quỹ lương hưu , điều mà đã gặp vấn đề trong cả năm nay. Hai là – Cân bằng tài chính của kế hoạch NAC “Нафтогаз”. Ba là – Thay đổi hệ thống bảo vệ con người về mặt kinh tế xã hội” – Ông Pinjenhic nói. Ông tỏ ra tin tưởng rằng điều này sẽ cho phép nâng cao tuổi thọ và tháo gỡ khó khăn cho các khu vực kinh tế yếu kém.

Ông Pinjenhic cho rằng , gói cứ trợ lần hai của tổ chức IMF không thể bình ổn được thị trường tiền tệ của Ucraina và giúp một cách đáng kể cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hiện tại.

Thanh Việt