Tỷ phú… cót ép! bởi Nguyễn Quang

Nghe “đồn” về cơ sở sản xuất cót ép của gia đình ông Lê Xuân Trung ở đội 9, xã Thiệu Dương (Thiệu Hoá – Thanh Hoá) đã lâu, nay mới có dịp về thăm và chúng tôi không khỏi khâm phục ý chí, cách làm ăn của ông.