Hôm nay, những giao dịch trên thị trường liên ngân hàng vẫn giữ được tình trạng ổn định khi mà thị trường này đóng cửa với các tỷ giá ngoại tệ lần lượt là 7,643-7,661 UAH/USD, 10,593-10,6305 UAH/EUR và 0,2435-0,2447 UAH/RUB.

Tỷ giá này không có biến động nhiều so với những tỷ giá khi mà thị trường đóng cửa vào ngày hôm qua, cũng như trong phiên mở của ngày hôm nay. Ngân hàng quốc gia(NBU) tham gia thị trường với tỷ giá là 7,62-7,65 UAH/USD.

Trong khi đó, ngày hôm nay NBU một lần nữa yêu cầu các ngân hàng khi thiết lập các tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng phải gần mới tỷ giá trung bình mà NBU đưa ra.  

“Hàng ngày, NBU sẽ thông báo cho các ngân hàng về tỷ lệ trung bình của đồng grivna so với đồng đô la, điều này giống như một bản báo các kết quả trong ngày đó trên thị trường liên ngân hàng. Các ngân hàng cần bám vào tỷ lệ trung bình này để đưa ra tỷ lệ cho những phiên giao dịch vào ngày hôm sau của mình. Đây là điều rất hữu ích cho các hoạt động trên thị trường liên ngân hàng,” – trích văn bản số N13-008/3618-10331 mà NBU gửi đến các ngân hàng.

“Để duy trì sự ổn định trên thị trường tiền tệ, lãnh đạo các ngân hàng nên lấy tỷ giá trung bình làm định hướng để thiết lập các tỷ giá. NBU cũng qua đó sẽ khuyến khích bằng cách can thiệp vào thị trường với tỷ giá ưu đãi hơn,” – thông đốc NBU Vladimir Stelmakh cho biết.

NBU cũng nhắc nhở các ngân hàng về sự cần thiết phải cường các chính sách hỗ trợ cho khách hàng. “Một số các ngân hàng đang vi phạm điều 22 của luật pháp về việc phục vụ người dân, cụ thể là một số những quyền lợi của khách hàng không được tôn trọng. Về vấn đề này, chúng tôi đã có những biện pháp mạnh nhằm bảo đảm các ngân hàng tuyệt đối tuân thủ những quy định của luật pháp,” – NBU cho hay.

Phamxuan
theo Kor, Pod

»Cùng chủ đề