Cuộc họp đầu tiên của chính phủ Groysman sẽ được tổ chức vào ngày thứ 4, 20 tháng 4, thủ tướng mới của Ukraina Vladimir Groysman tuyên bố trong lời kêu gọi video.

– Nhiệm vụ rất nhiều, nhưng tôi hiểu là chúng tôi phải làm có hiệu quả và nhanh chóng. Tôi hiểu rằng chúng tôi có ít thời gian cho những thay đổi, và tôi sẽ làm tất cả để thúc đẩy nhanh chóng và để các quyết sách phục vụ được cho xã hội, – ông Groysman nói.

Tiện thể, ngày 16 tháng 4 thủ tướng Groysman đã giao cho bộ y tế cùng với bộ kinh tế trong vòng một tuần phải đưa ra những đề xuất về việc hình thành giá thuộc chữa bệnh.

Nguồn: fakty.ictv.ua

»Cùng chủ đề