Quốc hội Ukraina có thể biểu quyết về việc cử thủ tướng và chính phủ mới vào ngày mai, thứ 5, 14 tháng 4, chủ tịch quốc hội Ukraina Vladimid Groysman tuyên bố trong phiên họp thường xuyên vào chiều thứ 4.

Ngày hôm qua có nhiều cuộc họp tư vấn với các thủ lĩnh của các phái liên minh, với tổng thống Ukraina Poroshenko, nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã đi tới cái thể thức mà có thể chấp nhận, có trách nhiệm và cho phép đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng. Tôi nghĩ ngày hôm nay chúng to còn khả năng gặp gỡ, tiến hành họp liên minh để ngày mai có thể đưa ra quốc hội biểu quyết – thành lập chính phủ mới, thông qua chương trình hành động, thay đổi chính phủ, – ông Groysman nhấn mạnh.

Ông đánh giá rằng thể thức chính phủ đã được thỏa thuận, còn tôi thì sẵn sàng lãnh đạo chính phủ.

Trước đó cả ngày thương lượng và tư vấn kéo dài suốt cả ngày, trong quốc hội, ở phủ tổng thống. Thành phần chính phủ mới có vẻ như đã thỏa thuận. Sau nửa đêm chủ tịch phái BPP ở quốc hội, ông Lutsenko thông báo. Tuy nhiên chẳng có thông tin nào chi tiết.

Trong khi đó ông nArsen Avakov  không lạc quan như thế: do những mâu thuẫn về cán bộ giữ “Mặt trận nhân dân” và BPP nên phải “Mặt trận nhân dân sẽ còn giải quyết xem liệu có nên gia nhập liên minh mới nữa hay không. Trước đó thương lượng tại phủ tổng thống về chính phủ mới kéo dài suốt cả ngày. Tranh luận lớn nhất là xung quanh chiếc ghế bộ kinh tế, bộ năng lượng và bộ y tế. Phái BPP trong khi đó tuyên bố: nếu thành phần chính phủ mới không thỏa thuận được thì sẽ bầu cử trước thời hạn.

PS: Theo thông tin rò rỉ, hiện còn hai ghế bộ trường là còn tranh luận: Bộ băng lượng và công nghiệp than và bộ y tế.

Nguồn: fakty.ictv.ua

»Cùng chủ đề