Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng (SNBOU) Alexander Turchinov tuyên bố về việc không thể giảm nhẹ các chế tài chống Nga và đòi gia tăng các chế tài này cho tới khi nào các lãnh thổ của Ukraina bị Nga chiếm đóng được giải phóng.

Ông Turchinov tuyên bố trong cuộc gặp gỡ với chủ tịch tiểu ban về an ninh của Nghị viện Châu Âu Anna Eljbeta Photina và các đại biểu nghị viện Châu Âu, cơ quan SNBOU thông báo.

Hai bên đã thảo luận tình hình ở Donbass và cuộc xâm lược của Nga chống Ukraina. Ông Turchinov nhấn mạnh rằng LB Nga hàng ngày vi phạm các hiệp định Minsk một cách trắng trợn.

“Chỉ có một ngày qua đã có hai binh sỹ Ukraina tử vong, năm người bị thương, – ông Turchinov nói. Đồng thời ông thêm rằng các vị trí của quân đội Ukraina thường xuyên bị họ pháo kích từ phía khu vực mà theo thỏa thuận Minsk là phải thoái lui vũ khí hàng nặng. Nhưng họ đã sử dụng pháo hạng nặng 152ly, cối 120ly bắn vào phía Ukraina”, – ông Turchinov thông báo.

Ông Turchinov nhấn mạnh rằng, việc áp dụng các chế tài chống Nga “chỉ bây giờ mới cho kết quả”, và vì vậy “nói về giảm thiểu hay giảm bớt các chế tại đồng nghĩa với phá hoại mặt trận thống nhất chống Nga ở Châu Âu”.

“Ngược lại, nên bắt đầu gia tăng các chế tài cho tới khi đạt được kết quả cụ thể – giải phóng lãnh thổ Ukraina đang bị chiếm đóng và chấm dứt cuộc xâm lược của Nga chống Ukraina”, – thư ký Hội đồng an ninh quốc gia và quốc phòng Ukraina nói.

Lưu ý rằng, trước đó tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố rằng các chế tài của EU chống nước Nga cần phải được giữ cho tới khi các thỏa thuận Minsk được thực hiện.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề