Có một câu chuyện vui của một ông bạn, nhưng ngẫm mà thấy thấm thía. Một anh chàng giàu có, chính vì vậy mà tiếng lành đồn xa, tiếng giữ cũng đồn xa, nhiều người quan tâm và tò mò tìm hiểu, một hôm có một ông thầy xem tướng đến nhà tìm gặp chủ nhà thì đúng về tướng mạo của ông này thì không thể nào giàu được? anh ta bèn gọi một thầy xem phong thủy đến và yêu cấu chủ nhà đưa ra nơi mồ mả của gia đình, ra đến nới thì mồ mả cũng chẳng có điều gì nói lên là tốt đẹp giàu có.

Có một điều là trên đường dẫn thầy ra xem mồ mả thì chủ nhà không dẫn đi đưởng thẳng rộng rãi mà lại dẫn quanh co, đường phải chui rúc, rậm rạp. hỏi tại sao anh không đưa tôi qua đường thẳng, ông chủ nhà trả lời bởi trên đường từ nhà đến nơi mồ mả thì qua khu ruộng nhà tôi, tôi biết đang có một người nghèo đang gặt trộm lúa nhà tôi, bởi nhà họ rất nghèo, tôi không muốn họ nhìn thấy tôi.

Sưu tầm