Vào ngày 20 tháng 11 năm 2019, theo luật mới về cơ quan công tố văn phòng công tố ngừng chức năng điều tra trước khi xét xử, nhưng vẫn tiếp tục thực hiện giám sát thủ tục trong các cuộc điều tra – đó là tổ chức và điều phối cuộc điều tra trước khi xét xử.

Báo “Censor.net” dẫn nguồn cơ quan công tố GPU đưa tin. Tất cả các cuộc điều tra chưa hoàn thành sẽ được chuyển cho Cục điều tra nhà nước, Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraina và Cục An ninh Ukraina (SBU), v.v…

Với sự hình thành của cơ quan chuyên ngành Cục điều tra nhà nước (DBR – tựa
như cục điều tra liên bang FBR của Mỹ -nd) sẽ chuyển giao các vụ án chưa hoàn thành và các điều tra viên cho cục này, các tài liệu tố tụng sẽ được chuyển cho họ để tiếp tục điều tra.

GPU cũng nhắc lại rằng, các cuộc điều tra trước xét xử đã được thực hiện bởi văn phòng công tố tạm thời. Chức năng này không còn là chức năng vốn có trong văn phòng công tố theo luật mới và không còn trong các chức năng của văn phòng công tố theo Hiến pháp và Luật pháp Ukraina.

“Các quy định chuyển tiếp thời kỳ quá độ” theo Hiến pháp Ukraina và Bộ luật tố tụng hình sự của Ukraina chỉ ra rằng, cơ quan điều tra trước xét xử của GPU được trao cho Văn phòng Cục điều tra nhà nước DBR sau khi DBR được khởi động đầy đủ.

Như vậy, kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2019 cơ quan Tổng công tố GPU hết chức năng điều tra trước xét xử, chỉ còn lại chức năng giám sát điều tra và tố tụng công trước tòa.

Nguồn: Censor.net

»Cùng chủ đề