Kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2017 mức sống tối thiểu ở Ukraina được nâng lên theo dự luật đã thông qua trước đó. Mức sống tối thiểu mới là 1,68 ngàn Hrivnia và kéo theo nhiều chế độ trợ cấp xã hội ở Ukraina cũng tăng lên.

Như vậy mức sống tối thiểu được nâng lên 80 Hrivnia, đạt mức 1684 Hrivnia. Điều này cũng đã được xác định trong ngân sách nhà nước năm 2017.

Theo tài liệu này, đối với trẻ em độ tuổi dưới 6 tuổi kể từ 1 tháng 5 mức sống tối thiểu là 1426 Hrivnia, đối với trẻ từ 6 tuổi tới 18 tuổi mức tối thiểu sẽ là 1777 Hrivnia, đối với người mất sức lao động – 1312 Hrivnia.

Xuất phát từ mức sống tối thiểu mới sẽ tính toán lại các khoản trợ cấp xã hội ở Ukraina.

PS: Theo quyết định của HĐBT, nếu phát hiện người dân nợ hai tháng tiền dịch vụ nhà ở cộng đồng thì sẽ cắt trợ cấp bù giá dịch vụ nhà ở cộng đồng cho tháng tiếp theo.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề