Kể từ ngày 1 tháng 11 giá liên lạc điện thoại theo các mạng tiếp cận chung được tính theo kiểu mới bắt đầu có hiệu lực.

Quyết định của Ủy ban điều tiết thông tin liên lạc và viễn thông số 488 của Ukraina bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 11. >>сайте Верховной Рады.

Theo tài liệu này, trong giai đoạn một giá cước cho dân chúng sẽ tăng lên. Nói riêng, đối với người dân (thành phố cũng như nông thôn) giá thuê bao hàng tháng máy điện thoại tính theo thời gian cuộc điện đàm trong nước sẽ tăng lên.

Giá liên lạc bằng máy cố định bình quân tăng lên 17% trong thành phố, 18,8% ở nông thôn. Điều này đồng nghĩa giá cước tăng bình quân 3-7 Hrivnia so với giá trước đó.

Tài liệu này cũng quy định giá cước tối đa cho các dịch vụ này cho thời kỳ từ ngày 1 tháng 1 năm 2019.

Tại giai đoạn này sẽ nâng giá cước đối với tất cả các loại hình người dùng nhằm cân bằng giá giữa loại thuê bao thành phố và thuê bao nông thôn.

Theo kế hoạch việc nâng giá cước theo gia đoạn đối với liên lạc điện thoại trong năm 2019 sẽ thêm 2-5 Hrivnia.

Bằng tài liệu này xác định các nhà tác vụ có quyền giảm giá cực trị nhưng không được dưới mức giá thành của dịch vụ tương ứng.

Như TTX Ukrinform đã thông báo, trong tháng 6 Ukrtelekom đã đề xuất cơ quan điều tiết thông tin liên lạc và truyền thông xem xét lại giá dịch vụ điện thoại.

Nguồn: Ukrinform

»Cùng chủ đề