Bộ trưởng Ukraina Arsen Avakov ngày 25 tháng 9 thông báo trên trang Fb về dịch vụ cung cấp giấy tờ mới – đặt xin giấy chứng nhận không có tiền án tiền sự. >>в Facebook.

“Dịch vụ thường lấy đi hàng chục giờ đồng hồ và cũng là “mắt xích của tham nhũng” làm cho người dân tức giận hiện được chuyển sang thể thức online và chỉ cần vài cái nhấp chuột là bạn có thể nhận được”, – bộ trưởng viết.

Theo lời bộ trưởng, dịch vụ sẽ được phép tiếp cận suốt ngày đêm 24/24g/7ng.

Nhận giấy chứng nhận sẵn có thể tại bất kỳ trung tâm dịch vụ nào của bộ nội vụ, ngoài sự phụ thuộc với nơi đăng ký. Ngày hôm nay đã có 153 trung tâm dịch vụ làm việc trên khắp cả nước, và hệ thống này thường xuyên phát triển mở rộng.

Bộ trưởng nội vụ Avakov cũng hướng dẫn các bước:

Bạn vào trang website < mvs.gov.ua >, hoặc trang < hsc.gov.u >, chọn cách đăng ký sử dụng chữ ký điện tử hay mẫu IDbank (bấm chuột click lần 1)

Bạn ghi bản mẫu điện tử, chỉ rõ bạn muốn nhận giấy này ở đâu trong số danh sách các trung tâm dịch vụ là thuận tiện cho bạn – bấm chuột lần 2

Bạn hãy gửi đơn này đi.

Đơn của bạn sẽ được xử lý và được làm theo chế độ tự động. Sau đó bạn sẽ nhận được thư thông báo tới thù thư điện tử @ của mình, rằng tài liệu đã sãn sàng, hãy tới để nhận nó.

Tại những nơi xa xôi, nông thôn hiện có các Trung tâm dịch vụ di động phục vụ và người dân ở đó có thể nhận thông qua các Trung tâm này.

Theo lời bộ trưởng, kể từ năm 2015 giấy chứng nhận không có tiền án, tiền sự đã có thể làm trên trang website < igov.org.ua >.

Nguồn: Ukrainska Pravda

»Cùng chủ đề