Hội đồng bộ trưởng đã xác nhận tính chất nghĩa vụ kiểm tra tâm lý-tinh thần của các công dân khi được tiếp nhận vào các cơ quan ngành ngoại giao theo sắc lệnh của bộ trưởng ngoại giao. Quy định này đã được thông qua tại phiên họp chính phủ hôm thứ 5.

Theo nghị quyết của chính phủ, những người được tiếp nhận vào làm việc trong hệ thống công vụ ngoại giao cần phải trải qua kiểm tra tâm lý-thần kinh.

Trong lời giải thích nói rằng, tài liệu đươc bộ ngoại giao soạn thảo “để điều tiết việc kiểm tra “chống chứng chỉ” tâm lý trong thời gian được nhận vào làm việc trong các cơ quan công vụ ngoại giao do gia tăng tải tâm lý-cảm xúc, nói riêng là trong các chuyến công tác xa với điều kiện khí hậu không thích hợp, hoặc trong tình hình phức tạp về an ninh”.

Đồng thời cũng lưu ý rằng, theo luật “Về công vụ ngoại giao” điều kiện bắt buộc để đưa cán bộ ngoại giao đi công tác là tình trạng sức khỏe phải tốt.

Việc thông qua quyết định này cho phép nâng cao hiệu quả lựa chọn cán bộ cho các cơ quan công vụ ngành ngoại giao.

Lưu ý rằng, bộ ngoại giao Ukraina trong năm 2018 đã hoàn toàn chuyển sang hệ thống mới thanh toán tiền nhà ở, chi phí thông tin liên lạc và tiền đi đường của cán bộ ngành ngoại giao khi đi công tác ở nước ngoài.

 Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề