(DN.ODESA) – Theo quyết định của NBU, từ năm sau ngoại tệ có thể chỉ được bán trong kasa của các nhà băng Từ ngày 1 tháng 1 năm 2009, tại Ukraine sẽ không tồn tại những điểm đổi ngoại tệ. Đô la và Euro có thể được mua và bán chỉ trong các kasa của các nhà băng.

Từ năm sau sẽ không còn hoặc chỉ còn lại rất ít những điểm mua bán đô la và euro.

Điều này được ghi trong quyết định số 353, k‎ý ngày hôm qua bởi ngân hàng quốc gia NBU. Cũng với văn bản này, NBU quyết định cấm các ngân hàng thương mại bán ra đồng đô la cao hơn tỷ giá chính thức mà NBU thiết lập.

Các chủ ngân hàng đã tuyên bố rằng, cùng với quyết định này của mình, ngân hàng nhà nước đã xóa bỏ thị trường ngoại hối của Ukraine. Như “Kommersant-Ukraina” loan tin, từ nay trở đi làm việc với đồng ngoại tệ sẽ không có lãi, và họ – các chủ ngân hàng thương mại sẽ từ bỏ hoạt động kinh doanh ngoại tệ.

Ấn phẩm này viết thêm, với quyết định của mình, ngân hàng nhà nước thực tế đã buộc các ngân hàng cắt đứt hợp đồng với các bạn hàng làm việc tại các điểm đổi tiền theo thỏa thuận hợp đồng làm đại l‎ý, và hạn chế một cách đáng kể quan hệ thương mại trên thị trường ngoại hối.

Trong cùng thời gian này, NBU muốn bảo vệ quyền lợi người dân Ukraine khỏi sự đầu cơ ngoại tệ.

Tuyết Nguyễn
theo Unian