Viện Công tố tối cao Ukraina ngừng hoạt động vào năm 2019 và từ ngày 2 tháng 1 năm 2020 Văn phòng Tổng công tố sẽ bắt đầu hoạt động.

Cơ quan Viện công tố tối cao Ukraina ở Kyiv từ nay sẽ được gọi là Văn phòng tổng công tố, người lãnh đạo sẽ là tổng công tố viên. Cơ quan này không cò thầm quyền điều tra như trước đây, từ nay là cơ quan chỉ có thẩm quyền chỉ đạo, đại diện đại diện nhà nước trong thủ tục tố tụng. Người lãnh đạo Văn phòng công tố sẽ được gọi là Tổng công tố viên. Thẩm quyền điều tra được chuyển cho cơ quan điều tra DBR và NABU (các vụ liên quan tới quan chức cấp cao), cảnh sát quốc gia (các vụ cấp thấp hơn)

Điều này đã được công bố bởi Tổng công tố viên Ruslan Ryaboshapka, báo “Censor.NET” dẫn nguồn hãng thông tấn “Interfax-Ukrain” đưa tin.

(PS: Văn phòng Tổng công tố là cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo thủ tục tố tụng và đại diện phía nhà nước trong tố tụng trước tòa, không còn thẩm quyền điều tra. Thẩm quyền điều tra được chuyển cho DBR, cảnh sát và NABU).

“Chúng tôi (Văn phòng Tổng công tố) sẽ bắt đầu công việc của chúng tôi vào ngày 2 tháng 1 và kể từ thời điểm đó Văn phòng Tổng công tố sẽ không còn tồn tại như một định chế”, – ông  Ryaboshapka nói.

Theo lời ông Ryaboshapka, trong số 2,5 nghìn nhân viên của Văn phòng Tổng công tố sau khi vượt qua chứng nhận sát hạch và đổi mới cấu trúc vẫn còn 1,5 nghìn công tố viên. “Một ngàn công tố viên và nhân viên sẽ là những người đã được giảm biên chế”, – ông nói thêm.

Từ ngày 20 tháng 1, như Tổng công tố viên cho biết một đợt tuyển dụng bổ sung cho các vị trí trống, trong đó hơn 200 biên chế sẽ được tổ chức.

Theo ông, thủ tục tuyển dụng nhân
sự sẽ giống như thủ tục sát hạch và tái chứng nhận công tố viên.

Cho đến tháng 9 năm 2020, việc
tái chứng nhận tất cả các văn phòng công tố tại Ukraina sẽ hoàn tất, và ông Ryaboshapka
nói them, việc này sẽ được hoàn thành và kết thúc việc đổi mới văn phòng công tố.

Nguồn: “censor.net.ua

»Cùng chủ đề