Cơ quan báo chí của Ngân hàng quốc gia Ucraina cho biết, từ năm 2010 NBU sẽ bắt đầu hồi loại tiền mệnh giá 10 và 20 grivna seri phát hành cũ.

Cơ quan báo chí của Ngân hàng quốc gia Ucraina cho biết, từ năm 2010 NBU sẽ bắt đầu hồi loại tiền mệnh giá 10 và 20 grivna seri phát hành cũ.

“Với mục đích cải thiện nội dung lưu hành tiền mặt…bắt đầu từ ngày 1-1-2010 sẽ bắt đầu thu hồi các loại tiền seri năm 1994, 1995 và 2000 mệnh giá 10 và 20 grivna”, – thông báo của NBU nói rõ.

Theo thông báo này quyết định của NBU đã được xây dựng thành văn bản qua nghị định NBU số N325 được đăng ký tại Bộ tư pháp Ucraina ngày 19-6-2009.

Thông báo cũng nói rõ, từ đầu năm 2010 các ngân hàng Ucraina sẽ không được chi trả các mệnh giá tiền nêu trên qua quiầy thu ngân, điểm thu đổi ngoại tệ và máy rút tiền tự động.

Lê Tâm
theo Interfax-Ucraina