Tự hào hai tiếng Việt Nam! bởi Nguyễn Quang

Tự hào là người Việt Nam và muốn cống hiến hết mình cho quê hương khi có cơ hội – là tâm nguyện chung của phần lớn bà con kiều bào khi nói về quê hương.