Khi mới gặp Nguyễn Quang Minh, người ta không nghĩ anh là giám đốc một công ty vận tải lớn. Kể về cuộc đời mình, anh chỉ nói ngắn gọn: “Lúc còn là cậu bé đánh xe bò, tôi chưa bao giờ dám mơ đến ngày hôm nay”.