Hôm nay, 1-6, bắt đầu giai đoạn tăng giá vé đường sắt nội địa đợt hai theo lệnh của Bộ giao thông và liên lạc Ucraina về tăng giá vé năm 2009 ở mức 4,7% đối với vé hạng thường và 7,4% đối với vé toa riêng cupê.

Trong năm 2009, theo chỉ thị số N205 ngày 23-2-2009 của Bộ giao thông và liên lạc sẽ có hai đợt tăng giá vé đường sắt nội địa. Theo chỉ thị này, trong giai đoạn một từ ngày 9-3-2009, giá vé hành khách hạng thường đã tăng 4,7%, vé cupê và toa mềm tăng 7,4%.

Như vậy tổng cộng trong năm 2009 vé tàu hoả sẽ tăng 9,5% đối với vé hạng thường và 15% đối với vé cupê và toa mềm. Với khoảng cách 500km thì giá

vé tăng tổng cộng 3grivna 44 côpếch đối với vé hạng thường, vé cupê tằng 8grivna 50 cô pếch, vé toa mềm tăng 38 grivna 16 cô pếch (không thu phụ phí).

Trong đó vé toa ngồi chung không thay đổi để bảo đảm quyền lợi cho các công dân ít điều kiện.

Theo số liệu của “Đường sắt Ucraina” sau khi tăng giá vé tại Ucraina vẫn ở mức thấp hơn tại các quốc gia láng giềng. Ví dụ, giá vé tàu hoả  tại các toa thường của đường sắt Nga cao hơn từ 3-64% tuỳ theo hạng tàu, vé cupê và toa mềm cao hơn 17-209%.

Lê Tâm
theo UNIAN

»Cùng chủ đề