Bầu không khí của thị trường đang khá yên ắng trước thời điểm công bố báo cáo tài chính năm 2008 của các doanh nghiệp niêm yết.