Ấn phẩm của tờ Delo, thông báo những số liệu thống kê về tổng số dư tài khoản Kho bạc đã bị đình chỉ bởi chính phủ. Người đứng đầu Kho bạc Nhà nước – bà Tatiana Slyuz gọi ấn bản là sự thống kê tổng số dư tiền mặt hiện tại trên tài khoản Kho bạc, mà cơ quan này đã không công bố từ ngày 2 tháng 4. Theo bà, hôm qua ngày 28 tháng 4, tài khoản kho bạc có số dư thu – chi dương, đạt được 1,7 tỷ grivna.

Theo bà Slyuz, việc công bố trên trang web Kho bạc nhà nước các thông tin về tình trạng của tài khoản Kho bạc đã bị đình chỉ theo lệnh thủ tướng Yulia Tymoshenko.

Hôm qua, Phó trưởng Ban Thư ký của Tổng thống – ông Aleksandr Shlapak đã chỉ trích gay gắt việc làm này của chính phủ, vì nó che giấu đi các thông tin thống kê quan trọng từ công chúng, người đứng đầu nhà nước và Quốc hội.

Số liệu mà bà Slyuz công bố cho thấy tình trạng đáng báo động của tài khoản kho bạc, thậm chí tính rằng tổng số dư sẽ được thay đổi trong ngày. Theo số liệu Kho bạc nhà nước, số dư gốc của tài khoản từ đầu năm chỉ thấp hơn con số được công bố trên vào giữa tháng 3: từ ngày 13 đến 18 của tháng, giá trị tối đa đạt được là 1,65 tỷ grivna.

Cần chú ý rằng, trong tháng 1 năm 2009 số dư gốc của tài khoản không thấp hơn 6,2 tỷ grivna, trong tháng 2 – không thấp hơn 2,5 tỷ grivna, còn trong thời gian vừa qua số dư tài khoản được thông báo vào ngày 1 tháng 4 là 4,6 tỷ grivna. Như vậy, trong tháng 1 số dư tài khoản của tất cả các ngày đều vượt quá số dư trung bình được dự đoán của năm (5,1 tỷ đồng), trong tháng 2 – chỉ có 6 ngày, và trong tháng 3 – chỉ có 4.

Sự giảm mạnh số dư tài khoản Kho bạc là kết quả của việc Kho bạc nhà nước dùng tiền ”vá” lại lỗ thủng trong ngân sách. Trong tháng 11 năm ngoái, Văn phòng chính phủ đã cho phép Kho bạc trong trường hợp cần thiết, có thể cấp vốn từ tài khoản Kho bạc cho những chi tiêu của ngân sách nhà nước (trước đó tiền trong tài khoản Kho bạc chỉ được sử dụng làm nguồn lấp những khoảng trống của ngân sách địa phương). Quỹ trợ cấp hưu trí cũng nhận được nhưng ưu đãi này, sự thiếu hụt của quỹ sẽ được Kho bạc nhà nước bù đắp.

“Việc cấp vốn cho Quỹ trợ cấp hưu trí chủ yếu được tiến hành thông qua tài trợ từ tài khoản Kho bạc” – ông Alexandr Shlapak thừa nhận. Vì vậy, theo Ban Thư ký của Tổng thống, từ đầu tháng 4 đến ngày 24 tháng này số tiền nợ ngân sách nhà nước mà Quỹ hưu trí chưa trả đạt 2,9 tỷ grivna – việc chi trả số tiền này đã làm giảm số dư tài khoản Kho bạc.

Tuy nhiên, Chính phủ coi gánh nặng này đối với Kho bạc còn ít, và thậm chí khuyến khích cơ quan này cung cấp các khoản thanh toán trước cho tập đoàn khí đốt Ucraina NAK “Naftogas” để nhập khẩu khí đốt. Tất nhiên, trong hoàn cảnh như vậy, với số dư tài khoản hiện tại, Kho bạc không thể cung cấp tiền cho tất cả các sáng kiến về ngân sách của Văn phòng chính phủ.

Giám đốc các chương trình kinh tế của Trung ương – ông Vasil Yurchishin nói rằng:” Chính phủ vá lại một lỗ thủng trong ngân khố, nhưng cuối cùng lại xuất hiện một lỗ khác.”

Ông Yurchishin đồng ý rằng Kho bạc nhà nước không thể chịu được các chi phí tài chính lớn như vậy. Ông nói:” Cần hy sinh việc gì đó. Tôi nghĩ rằng trong các viêc cắt giảm Quỹ tiền lương và tiếp theo là các khấu hao trợ cấp, tính cả các cuộc bầu cử sắp tới, chính phủ vẫn tiếp tục thích sử dụng tài khoản kho bạc vào những việc này”.

NNC
theo Pod