Vừa qua phóng viên của chương trình Người Việt Năm Châu đã đến Làng Sen, Ukraina nơi người Việt bị khám xét và tịch thu tài sản vào ngày 23/05. Theo ghi nhận, những người dân vẫn trong tâm trạng bàng hoàng, lo lắng…

»Cùng chủ đề