Phụ nữ là một nửa của thế giới, họ có một vai trò hết sức quan trọng trên mọi lĩnh vực, nhất là ngay nay vai trò của phụ nữ càng được đánh giá và đề cao, nhận thức được tầm quan trọng đó, nhằm đánh giá và phát huy tốt vai trò của chị em . dưới sự lãnh đạo của đảng ủy , BCH hội người Việt Nam. Ban chấp hành phụ nữ tại Odessa đã tổ chức tốt ngày quốc tế phụ nữ mùng 8-3, một buổi lễ thành công ngoài mong đợi. chương trình truyền hình doanh nghiệp Odessa xin giới thiệu những hình ảnh về buổi lễ long trọng này:

P/V truyền hình DNODESA

»Cùng chủ đề