Anh Khuất Năng Mạnh là hội viên hội ĐH Vĩnh Phú tại Odessa, họ bị bệnh hiểm nghèo đang bị cấp cứu tại bệnh viện tỉn Odessa, BCH Hội ĐH Vĩnh Phú đã tổ chức quyên góp trong 2 ngày được 2260 đô la, ngày 15-5-2018, BCH Hội ĐH Vĩnh phú đã đến bệnh viện trao số tiền cho gia điình:

Phát Thanh viên: Họa Mi

Phóng viên tác nghiệp: Dương Công Duẩn

Quay Phim: Vũ Khánh Huyền

Kịch bản và đạo diễn: Tổng biên tập: Vũ Đức Trường

»Cùng chủ đề