Đại diện của Quỹ tiền tệ thế giới tại Ucraina thông báo, đoàn công tác của IMF tại Ucraina đã bắt đầu làm việc tại Kiev từ hôm thứ 3 về việc đánh giá lại chương trình hợp tác trong khuôn khổ tuyến tín dụng stand-by.

“Giai đoạn đầu tiên của chuyến công tác sẽ là các vấn đề kỹ thuật. Dựa trên các kết quả này, thương lượng sẽ bắt đầu vào ngày 30-6, khi trưởng đoàn Jayla Pazarbaziola nhập với đoàn tại Kiev”, – đại diện thường trực của IMF tại Kiev ông Max Alier cho biết.

Khoản chuyển 3 trị giá 2,125 tỷ SDR (3,27 tỷ $) được dự định cấp cho Ucraina theo kết quả lần đánh giá thứ hai vào tháng 6 này.  Khoản chuyển 4 trị giá 2,5 tỷ SDR (3,84 tỷ $) sẽ được quyết định dựa vào lần đánh giá thứ ba vào tháng 11-2009.
Ucraina hiện đã tuyên bố kế hoạch đề nghị IMF tăng khoản chuyển 3 từ 3,2 tỷ $ lên 3,8 tỷ $. để nhận đ]ợc khoản chuyển này Ucraina phải khởi động quá trình tái đầu tư ngân hàng và sửa đổi cơ sở pháp lý nhằm tăng tính độc lập cho Ngân hàng quốc gia Ucraina.

Để nhận được khoản chuyển 4 Ucraina phải thông qua sửa đổi luật “Khôi phục lại khả năng thanh toán của bên nợ hoặc tuyên bố phá sản”, luật này sẽ đơn giản hoá thủ tục thanh lý trước toà án và giảm tỷ lệ nợ.

Ngoài ra, từ cuối tháng 9 nước này phải bắt đầu công khai thôg tin về các ngân hàng, cụ thể là thông tin về chất lượng tài sản và nợ, về chủ sở hữu.
Tiếp theo đó, khoản chuyển 5 đến 8 trị giá 375 triệu SDR mỗi khoản sẽ được cấp dự vào kết quả đánh giá hàng quý.

Các khoản chuyển cuối cùng từ 6 đến 8 của chương trình stand-by sẽ phụ thuộc vào kết quả thực hiện các tiêu chí về số lượng và cơ cấu do lần đánh giá thứ ba phê chuẩn.

Lê Tâm
theo Delo