Theo lời ông Lutsenko điều quan trong nhất trong công việc của ông là “không đếm số người phạm tội bị bắt”. Ông Lutsenko tuyên bố tại Diễn đàn YES ở Kyiv ngày 17 tháng 9.

“Đếm số người phạm tội bị bắt và bị bỏ tù không phải là cái chính trong công việc của tôi. Điều đó là đúng đắn, nhưng chỉ là một phần nhỏ của công việc”, – ông đánh giá.

Ông lấy cái chai nước, cái cốc và nói đây là Ukraina.

“Ukraina là cái cốc cần nước. Ngân sách của chúng ta rỗng (cái cốc), lương giáo viên chỉ 150 đô la tháng. Ngân sách – bị chính quyền cũ phá hết và không thể lấp đầy do nạn tham nhũng và độc quyền của tài phiệt ngày hôm nay. Mọi người muốn có nước (tiền), nhưng ngân sách Ukraina là cái cốc thủng”, – ông Lutsenko đánh giá.

“Đấy là cái đáy mà từ đó nước chảy ra – Naftogaz, và đây là vụ “Onischsenko”, vụ “Zlochevskiy”, vv… Còn đây, bên trong là “mafia hổ phách” – 800 ngàn đô la hút trong ngày. Ở đây là đất đại bị đánh cắp, 1500 héc ta đất công đã được trả lại chỉ riêng ở Kyiv, 570 héc ta ở Kharcov đang tìm cách trả lại… Ở đây là rừng và nhiều tài nguyên khác của Ukraina và trong khi đó cái cốc vẫn trống rỗng. Tôi cần trả tiền cho giáo viên, cho nhà khoa học, cho các binh sỹ”, – ông Lutsenko nói thêm.

“Những nhiệm vụ cần phải làm là nhiệm vụ chung, chứ không phải chỉ của trưởng công tố tối cao. Đó là nhiệm vụ và trách nhiệm trước chính phủ, trước quốc hội, trước đối lập, trước liên minh – để khóa những cái lỗ thủng này một cách bằng thể chế, để không thể ăn cắp theo các sơ đồ hiện đang có… Còn nếu khác đi thì ngày hôm nay tôi bắt những người này, ngày mai những người khác lại tới ngồi vào chỗ đó của họ và tiếp tục tham nhũng”, – trưởng công tố tối cao kết luận..

Đồng thời ông cũng tin tưởng là điều đó sẽ “thủ tiêu nạn tài phiệt (lộng hành nhà nước)”.

“Tôi không loại trừ rằng, họ sẽ bị bắt, nhưng những hành động kinh tế chung của GPU, quốc hội, chính phủ và của các bộ – sẽ tiêu diệt họ như là một hiện tượng kinh tế”, – ông Lutsenko tuyên bố.

Nguồn: Ukrainska Pravda

PS/Comment: Nói chung, những gì ông Lutsenko hình dung là không có gì sai. Về mặt lý thuyết thì chỉ có một thể chế lành mạnh cùng với những công cụ chế tài bằng thể chế cụ thể mới loại trừ được tham nhũng và nạn tài phiệt chi phối nhà nước. Tuy nhiên, thực tiễn trong chế độ đang chuyển sang thể chế dân chủ như ở Ukraina thì việc giải quyết những nhiệm vụ ông Lutsenko nêu ra là vô cùng khó khăn và vì thế đòi hỏi thời gian dài…  

Nhiều quốc gia chống tham nhũng trong thời kỳ dài nhưng không có hiệu quả do thể chế không thay đổi, thể chế quản trị thủ công không được chuyển sang thể chế quản trị vĩ mô bằng pháp luật thành thử bất kỳ ai lên thay thế lại cũng sẽ tham nhũng theo cách mà những quan chức trước đó vẫn tham nhũng, vẫn rút ruột ngân sách.

Hiện tại ở Ukraina đã hình thành những công vụ vĩ mô rất hữu hiệu trong công cuộc chống tham nhũng: đó là hệ thống mua sắm công minh bạch bằng Hệ thống Prozorro, Hãng ngăn ngừa tham nhũng nhằm kiểm soát khai báo thu nhập và tiêu dùng của các quan chức nhà nước và doanh nghiệp nhà nước, Văn phòng chống tham nhũng quốc gia với công tố riêng và độc lập với hệ thống hành pháp, Khai báo thu nhập của tất cả các quan chức bằng văn bản điện tử cho phép không chỉ các cơ quan chức năng kiểm tra dấu hiệu tham nhũng mà còn cho xã hội dân sự kiểm soát, phát hiện và tố cáo…

Nhưng như tôi nói ở trên sự nghiệp chống tham nhũng là rất phức tạp và đòi hỏi thời gian, trước hết là loại dần các mối quan hệ của quan chức tham nhũng câu kết với nhau theo với những sơ đồ quen thuộc mà họ sử dụng, sau đó là phải đào tạo cán bộ thay thế, bởi vì làm quan chức thì cũng phải học mới làm được.

»Cùng chủ đề