Trưởng công tố mới của tỉnh Odessa Nhikolai Stoyanov được ông Sokin cử giữ chức vụ này mới đây  thuộc vào diện quan chức bị thanh lọc theo luật thanh lọc của Ukraina. Bộ tư pháp Ukraina tuyên bố.

“Ông Nhikolai Stoyanov tương ứng với các tiêu chí quan chức bị thanh lọc theo luật thanh lọc chính quyền mà quốc hội Ukraina đã thông qua, đó là các điều khoản 1/8 của luật này.

Cụ thể là ông đã giữ chức vụ lãnh đạo kể từ ngày 25 tháng 2 năm 2010 cho đến ngày 22 tháng 2 năm 2014 mà luật thanh lọc quy định là thuộc diện quan chức chính quyền phải bị thanh lọc. Ông Stoyanov giữ chức vụ phó công tố tỉnh Mykolayev từ 25 tháng 2 năm 2010 đến 15 tháng 6 năm 2011 (476 ngày), phó công tố tỉnh Kyiv từ 15 tháng 6 năm 2011 đến ngày 12 tháng 3 năm 2013 (609 ngày)”, – bộ tư pháp Ukraina thông báo.

Đồng thời bộ tư pháp lưu ý rằng việc sa thải các công tố tỉnh thuộc quyền hạn của trưởng công tố tối cao Ukraina. Hiện nay các quyền hạn này do ông Yuri Sevruk thực hiện sau khi trưởng công tố tối cao Sokin bị sa thải.

Lưu ý rằng, ngày 29 tháng 3 trưởng công tố tối cao Victor Sokin đã sa thải phó trưởng công tố tối cao David Sakvarelidze, người đồng thời giữ chức vụ trưởng công tố tỉnh Odessa. Chiều cùng ngày ông Stoyanov đã được cử giữ chức vụ trưởng công tố Odessa. Vào năm 2014 ông cũng đã từng lãnh đạo công tố Odessa và đã bị sa thải do luật thanh lọc.

Hiện tại cuộc biểu tình chống công tố Stoyanov ở Odessa vẫn còn tiếp diễn và có thêm tích cực viên đến đây từ tỉnh Mykolayev và Poltava. Những người biểu tình dự định tổ chức đoàn diễu hành ô tô để chống đối.

Nguồn: “Lb.ua.ua”

»Cùng chủ đề