Ông Boris Lozhkin sẽ rời khỏi Ban hành chính phủ tổng thống trước mùa chính trị sắp tới – báo chí đưa tin. Người đứng đầu Ban hành chính phủ tổng thống Boris Lozhkin trong thời gian gần nhất sẽ từ chức.

Báo “Ukrainska Pravda” đưa tin dẫn các nguồn tin trong Ban hành chính phủ tổng thống cho biết. “Ông Boria (Lozhkin) sẽ từ chức. Ông ấy mệt mỏi”, – nguồn tin cho biết.

“Ông Lozhkin muốn có kết quả, còn ở đây té ra không ai chờ đợi điều đó ở ông ta”, – nguồn tin trong Phủ tổng thống cho biết. Theo lời nguồn tin, Lozhkin sẽ từ chức vào đầu mùa chính trị tới (khi quốc hội nhóm họp sau nghỉ hè). Hoàn toàn có khả năng là vào tuần tới.

Đồng thời các nguồn tin của báo “Ukrainska Pravda” khẳng định rằng khi thảo luận các ứng viên thay thế ghế của ông Lozhkin  có nêu ra tên tuổi 10 ứng viên. Trong số đó khả năng nhất là phó của ông Lozhkin Vitaly Kovalchuk, Konstantin Eliseyev và đại sứ Ukraina ở Hoa Kỳ Valery Chaliy.

Tình hình tới chiều thứ 5 khả năng nhất thay thế ông Lozhkin là ông Chaliy, cho dù chưa có ý kiến của ông ấy.

Nguồn: Ukrainska Pravda

»Cùng chủ đề