Được biết rằng vắc-xin Zhifei là một trong tám loại vắc xin mà chính quyền Trung Quốc đã phê chuẩn để thử nghiệm ở người. Công ty Zhifei ở Trung Quốc cho biết họ đang triển khai giai đoạn thứ hai thử nghiệm vắc-xin coronavirus ở người (COVID-19). Như báo Observer đưa tin trích dẫn từ báo Reuters, giai đoạn thứ hai bắt đầu chưa đầy ba tuần sau khi bắt đầu thử nghiệm lâm sàng loại thuốc này.

Cần lưu ý rằng công ty Zhifei không cung cấp dữ liệu về giai đoạn đầu thử nghiệm vắc-xin. Trước đó, công ty cho biết giai đoạn thử nghiệm sẽ hoàn thành vào ngày 21 tháng 7 và kết quả nghiên cứu dự kiến vào ngày 20 tháng 9. Nhưng nghiên cứu mới đã bắt đầu trước thời hạn. Được biết vắc-xin Zhifei là một trong tám loại mà chính quyền Trung Quốc đã phê chuẩn để thử nghiệm trên người.

Tổng cộng có khoảng 20 loại vắc-xin được tạo ra trên thế giới đang ở các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng khác nhau để chống lại cúm coronavirus. Tuy nhiên cho đến nay không có loại thuốc nào vượt qua các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn trong giai đoạn thứ ba để được phép sản xuất thuốc hàng loạt.

Kiều Trinh theo https://www.unian.net/health/worldnews/vakciny-ot

»Cùng chủ đề