Hôm qua (5/8), Chính phủ Trung Quốc đã công bố về tình hình thành quả chung của cuộc đối thoại kinh tế trong khuôn khổ đối thoại kinh tế và chiến lược Trung – Mỹ lần thứ nhất.

Kết quả cho thấy, hai nước Trung – Mỹ đồng ý sẽ từng bước cơ chế hóa hợp tác kinh tế song phương giữa các cơ cấu có liên quan, nhằm đối phó với những thách thức của khủng hoảng tài chính toàn cầu, xúc tiến sự ổn định kinh tế tài chính của hai nước và thúc đẩy phát triển quan hệ kinh tế song phương.

Đối thoại kinh tế và chiến lược Trung – Mỹ lần thứ nhất diễn ra trong hai ngày 27 – 28/7 tại Washington, Mỹ. Báo cáo kết quả này đã tổng kết những nhận thức chung về 5 lĩnh vực mà hai nước Trung – Mỹ đang muốn bảo đảm cho nền kinh tế có thể tăng trưởng lâu dài và cân bằng như hệ thống tài chính, thương mại và đầu tư, kinh tế quốc tế và cơ cấu tài chính được xây dựng vững chắc.

Tuyên bố cho biết, hai nước Trung – Mỹ ủng hộ việc thông qua các cuộc đối thoại kinh tế song phương khác để triển khai hợp tác, bao gồm tổ chức định kỳ Hội nghị đàm phán của cơ quan giám sát các ngân hàng; Triển khai các cuộc đối thoại giữa Bộ Lao động và Thương binh xã hội Trung Quốc với Bộ Lao động Mỹ trong khuôn khổ hợp tác hiện thời; Tiếp tục triển khai các buổi giao lưu chính quy trong lĩnh vực cải cách y tế trong nước trên cơ sở hợp tác y tế đa phương..

Hai nước còn thỏa thuận, trên cơ sở hiệp định song phương đã có và đang xây dựng, tăng cường hợp tác nông nghiệp và các lĩnh vực có liên quan; Tiếp tục thực thi “Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực tây y và đông y” (năm 2008); Trong thời gian thích hợp, hai nước Trung – Mỹ sẽ tổ chức Diễn đàn đầu tư lần thứ ba, Đàm phán chính sách truyền thông thông tin Trung – Mỹ, Hội nghị lần hai của Diễn đàn giao thông Trung – Mỹ và Hội thảo cải cách bưu chính và dịch vụ truyền dẫn nhanh Trung – Mỹ lần thứ ba.

Linh Thu
theo CE