Cơ quan di trú nhà nước tuyên bố rằng, kể từ năm 2015 có gần 24 ngàn người từ bỏ quốc tịch Ukrana. Phó cục trưởng di trú Tetyana Nikitina thông báo trong cuộc họp báo. TTX UNN đưa tin.

“Trong vòng ba năm có gần 24 ngàn người từ bỏ quốc tịch Ukraina”, – bà Nikitina nói.

Theo lời bà, con số nhiều từ bỏ quốc tịch lớn như vậy là do tình hình kinh tế ở trong nước khó khăn.

Đồng thời bà Nikitina cũng cho biết, số người đăng ký nhận quốc tịch Ukraina cũng giảm đi.

Trong năm quan tổng thống đã ký cho nhận quốc tịch Ukraina gần 1 ngàn người.

Ngoài ra, trong bản phúc trình của cục di trú nhà nước cũng thông báo rằng, trong năm 2017 đã cấp được 4 triệu hộ chiếu trắc sinh học cho công dân đi ra nước ngoài và hầu như 2 triệu hộ chiếu công dân Ukraina dưới dạng thẻ có chip ID không tiếp xúc.

Nguồn: Ukrainska Pravda

»Cùng chủ đề