NBU ra thông báo trong tuần từ 15 đến 18-9-1009 Ngân hàng quốc gia Ucraina sẽ tiến hành 4 cuộc đấu giá ngoại tệ.

Ngày 15 và 17 NBU sẽ đấu giá ngoại tệ không hạn chế, còn ngày 16 và 18 sẽ đấu giá bán ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng là cá nhân của ngân hàng để họ thanh toán nợ tín dụng ngoại tệ.

Trong thông báo cũng nói rõ, kể từ đầu tháng 9 NBU đã bán thông qua đấu giá dao động giá rộng 169,2 triệu $, và qua đấu giá để đáp ứng nhu cầu của cá nhân là 112 triệu $,  1,6 triệu frank Thuỵ Sĩ và 0,5 triệu euro.

Hiện nay gần như ngày nào NBU cũng tổ chức đấu giá, trong khi trước đó chỉ tổ chức 1-2 phiên/tuần. Ngày 8-9 NBU đã bán ra thị trường liên ngân hàng 63,73 triệu $, ngày 9-9 – bán ra 67,94 triệu $.

Phuong Anh
theo Correspondent

»Cùng chủ đề