NBU thông báo trên trang web chính thức, tháng bảy năm 2009, lượng ngoại tệ mà người dân Ucraina mua vào nhiều hơn so với lượng bán ra 1 tỷ 161,6 triệu, trong khi chênh lệch này của tháng 5 là 512,9 triệu.

NBU thông báo trên trang web chính thức, tháng bảy năm 2009, lượng ngoại tệ mà người dân Ucraina mua vào nhiều hơn so với lượng bán ra 1 tỷ 161,6 triệu, trong khi chênh lệch này của tháng 5 là 512,9 triệu.

Theo thông báo trên, trong tháng 7 người Ucraina bán cho các ngân hàng 1 tỷ 384,3 triệu, mua vào 2 tỷ 545,9 triệu. So với tháng 6 lượng bán ra tăng 14,2%, lượng mua vào tăng 47,6%.

Tổng số giao dịch trên thị trường tiền mặt trong tháng 7 tăng so với tháng 6 33,8%, đạt 3 tỷ 930,2 triệu.

Theo số liệu của NBU, lượng ngoại tệ chuyển đổi tự do gửi vào ngân hàng của cá nhân của tháng 7 tăng thêm 397,9 triệu $ (tháng 6 – 408,6 triệu), đạt 12 tỷ 928,9 triệu đô la quy đổi.

Theo tin đã đưa, năm 2008 lượng ngoại tệ cá nhân gửi vào ngân hàng tăng 8,6% – đạt 13 tỷ,668 tỷ.

Phuong Anh
theo Interfax-Ucraina