Kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2020, các cá nhân (bao gồm cả doanh nhân) đã nắm giữ 487,3 tỷ UAH trong các ngân hàng, nhiều hơn 12,8 tỷ hryvnia so với đầu tháng 1 năm 2020.

Cơ quan báo chí của Quỹ bảo lãnh tiền gửi cho biết.

Từ tổng số tiền gửi của cá nhân vào đầu tháng 2 năm 2020:

  • tiền gửi bằng tiền quốc gia – 280,9 triệu UAH (+1,4 tỷ UAH mỗi tháng)
  • tiền gửi bằng ngoại tệ – 206,4 triệu UAH (+ 11,5 tỷ mỗi tháng).

“Tỷ lệ doanh nhân cá thể trong cơ cấu của người gửi tiền là 3% và tổng số tiền gửi của họ tính đến ngày 1 tháng 2 năm 2020 lên tới 31,1 tỷ uah (6,4% tổng số tiền gửi)” – trong thông báo.

Kết quả của năm 2019, lượng tiền gửi của các cá nhân trong các ngân hàng tham gia Quỹ đã tăng thêm 36 tỷ uah và lên tới 474,4 tỷ uah kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 (gồm 279,5 tỷ uah – bằng tiền quốc gia, 194,9 tỷ uah – bằng ngoại tệ).

Nguồn: Ukrainska Pravda

»Cùng chủ đề