Trong năm nay, Ucraina chi trả 138,5 triệu grivna (ít hơn 20 triệu đô la Mỹ) cho việc chế tạo, mua lại, hiện đại hóa vũ khí và các trang thiết bị quân sự, Bộ Quốc phòng thông báo.

Điều này, theo như Tổng cục đã thông báo, được dự trù bởi đề nghị chung của Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính, trong đó đưa vào các thay đổi trong tài liệu của chương trình ngân sách năm 2009.

Như thông báo, số tiền trên sẽ được cấp từ quỹ đặc biệt và sẽ được dùng để chi cho việc hiện đại hóa các loại xe tăng T-64 thành dạng BM Bulat (100 triệu grivna), chi cho việc thực hiện các công việc thiết kế thử nghiệm nhằm hiện đại hóa trực thăng chiến đấu Mi-24 (30 triệu grivna) và thiết lập hệ thống tên lửa đa chức năng (8,5 triệu grivna).

Sự thực hiện đề nghị này, theo Bộ Quốc phòng nói, sẽ tạo điều kiện sử dụng ngân sách nhà nước cung cấp cho sự phát triển vũ khí và trang thiết bị quân sự bằng kinh phí từ Quỹ ổn định.

Hãy nhớ rằng, Chính phủ đã thông qua quyết định cấp 136 triệu grivna cho việc cải thiện tài chính của nhà máy vũ khí Kharkiv Malisheva.

Trước đó, Bộ Quốc phòng ngày 27 tháng 4 đã ký một hợp đồng với các doanh nghiệp nhà nước Nhà máy chế tạo vũ khí Malisheva (Kharkiv) để hiện đại hóa 29 tăng T-64 thành loại xe chiến đấu Bulat trong giai đoạn 2009-2010. Dự án sẽ được thực hiện trong vòng 2 năm.

NNC
theo Kor

»Cùng chủ đề