Trong năm nay các nhà cung cấp dịch vụ di động sẽ chưa cắt liên lạc của các điện thoại bất hợp pháp. Các công ty đã thoả thuận với Uỷ ban quản lý thông tin liên lạc quốc gia (NKRS) lùi thời hạn áp dụng hệ thống kiểm tra mã IMEI của điện thoại di động.

Theo ý kiến các nhà tham gia thị trường, hệ thống này có thể được triển khai toàn bộ sớm nhất là vào tháng 1-2010.

Theo ủy viên NKRS Vladimir Oliynhyk cho biết, “Astelit” và “Hệ thống vô tuyến Ucraina” (URC; TM Beeline) sẽ sẵn sàng để triển khai dự án vào cuối năm, còn MTS và “Kievstar” thì “không sớm hơn đầu, mà thậm chí giữa năm sau”.

Cũng nên ưu ý rằng, theo kế hoạch, dự án triển khai quy định mới nhập và tiêu thụ điện thoại di động mới, nhằm tuyên chiến với nhập khẩu “xám”, sẽ chia thành nhiều giai đoạn.

Giai đoạn thứ nhất liên quan đến các nhà nhập khẩu – họ có nghĩa vụ trong vòng 10 ngày sau khi nhập phải cung cấp cho Trung tâm tần số vô tuyến quốc gia (UGSR) thông tin về các mã IMEI (mã riêng của từng chiếc điện thoại do nhà máy sản xuất đặt ra và được chuyển vào mạng cung cấp dịch vụ khi điện thoại được hoà mạng).

Commersnat-Ucraina viết rằng, các đại lý bán lẻ thì đến ngày 30-5 phải đăng ký tại UGRS các mã điện thoại đã nhập trước khi có quy định mới. Các nhà cung cấp dịch vụ di động thì sẽ tham gia dự án vào mùa thu tới.

Cho đến ngày 30-9 họ phải cung cấp cho UGRS thông tin về mã IMEI của các điện thoại di động sử dụng dịch vụ của mình, – các mã này sẽ được nhập vào danh sách và sẽ được coi là điện thoại hợp pháp. Uỷ viên NKRS Vladimir Zverev nói rằng, từ thời điểm đó trở đi các nhà cung cấp dịch vụ sẽ kiểm tra mã IMEI và cắt liên lạc của những chiếc điện thoại nào không đăng ký.

Theo tin đã đưa, NKRS tuyên bố, cả NKRS lẫn Trung tâm tần số vô tuyến quốc gia Ucraina đều không liên quan đến việc có thể tăng giá điện thoại di động.

Lê Tâm
theo Correspondent