Thủ tướng Ukraona Volodimir Groisman nói rằng Ukraina phải trả nợ nước ngoài trong năm 2019 là 427 tỉ Hrivnia. >>“Укринформ”.

“Trong năm tới ngấn sách sẽ là 1 ngàn 200 tỉ Hrivnia, từ con số này cần trả nợ 427 tỉ nợ nước ngoài, nghĩa là một phần ba ngân sách”, – ông Groisman nói.

Thủ tướng Groisman trình bày chiến lược giảm nợ nước ngoài của Ukraina >> 

Quyền bộ trưởng tài chính Oksana Makarova lưu ý rằng, trước khi đưa ra ngân sách cho quốc hội thảo luận chính phủ đã thông qua chiến lược trả nợ nước ngoài.

“Trong ba năm tới chúng ta sẽ không chỉ có thực hiện tất cả các nghĩa vụ của chúng ta mà còn giảm nợ nước ngoài dần dần”, – bà Makarova nói.

Bà cho biết ngân sách năm 2018 thực hiện được ở mức 98-99%.

Lưu ý rằng phái bộ của IMF đã thăm Kyiv và thảo luận sự hợp tác với Ukraina. Ngày 20 tháng 9 gám đốc báo chí của IMF tuyên bố rằng IMF hiện đang kiềm chế bình luận những thay đổi khả dĩ trong việc cấp tín dụng cho Ukraina theo chương trình mở rộng “EFF” sang chương trình “Stand-by”, bởi vì đối thoại với Kyiv vẫn còn đang tiếp diễn.

Lb.ua

»Cùng chủ đề