Hội đồng bộ trưởng Ukraina đã thông qua quyết định áp dụng thêm 50 dịch vụ điện tử cho công dân thông qua mạng Internet.

Người đứng đầu Hãng nhà nước về các vấn đề tự quản điện tử Alexander Ryzhenko thông báo tại phiên họp của chính phủ.

Đồng thời vấn đề định danh người dùng mạng tại văn phòng điện tử cũng sẽ được giải quyết.

Ông Ryzhenko lưu ý rằng, ở Ukraina đã có khoảng 100 dịch vụ điện tử đang làm việc.

Để áp dụng các dịch vụ mới ngoài quyết định của HĐBT ra cần thiết phải thông qua các dự luật tương ứng. Theo những đòi hỏi của Liên minh Châu Âu, tới cuối năm 2018 hầu như 100 dịch vụ hành chính ưu tiên phổ biến và quan trọng nhất đã thực hiện được bằng online.

Nguồn: Censor.net

»Cùng chủ đề