Hội đồng công lý tối cao đã xem xét 15 716 khiếu nại đối với các thẩm phán trong năm 2018. Thành viên hội đồng này Andrey Boyko cho báo Lb.ua biết.

Các thành viên Hội đồng đã mở 453 vụ xem xét kỷ luật liên quan các thẩm phán, có 1136 trường hợp bị từ chối xem xét. Những trường hợp khiếu nại khác bị trả lại đơn.

Theo lời ông Boyko, trong vòng năm 2018 Hội đồng đã truy cứu trách nhiệm đối với 170 thẩm phán do vi phạm kỷ luật xé xử. Có 220 trường hợp Hội đồng không thấy có vi phạm để đưa ra hình phạt kỷ luật.

Theo thống kê chính thức của Hội đồng công lý tối cao, trong năm 2017 Hội đồng đã kỷ luật 96 thẩm phán.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề