Theo lời tổng thống, chính Hiệp định về Hiệp hội với Liên minh Châu Âu đã cho phep kinh tế Ukraina đứng vững, khi 20% các xí nghiệp công nghiệp đã mất vì cuộc chiến xâm lước của nước Nga.
Ông Poroshenko đã tuyên bố trong khi tiếp đón đoàn đại biểu các công ty thành viên Sở thương mại Hoa Kỳ tới Ukraina.

“Trong năm 2018 chúng tôi đã bán được vào các nước EU nhiều hơn trong tất cả lịch sử của Ukraina độc lập”, – tổng thống nhấn mạnh.
Nói riêng, theo lời tổng thống, Ukraina đã thành nhà xuất khẩu đứng thứ 5 vào Liên minh Châu Âu.
Ông Poroshenko lưu ý rằng phần EU trong cơ cấu xuất khẩu của Ukraina là 42,6%, trong khi đó xuất khẩu vào Nga – 7,6%.
Tổng thống cũng nhấn mạnh tới hiệp định về khu vực mậu dịch tự do với EU đang xúc tiến cho hàng hóa của Ukraina ra các thị trường khác trên thế giới.
“Ukraina sẽ không còn là quốc gia lao động rẻ mạt nữa, chúng tôi có những ư thế cạnh tranh khác. Tôi một lần nữa nhấn mạnh: với mối liên hệ này việc tự do thương mại sâu sắc với EU còn có ý nghĩa lớn hơn và toàn diện hơn và là đệm cho việc gia nhập các thị trường khác trên thế giới của hàng hóa Ukraina”, – Poroshenko tuyên bố.
Ông Poroshenko cũng nói thêm rằng, nếu hàng hóa hoặc dịch vụ bán được vào EU thì chúng cũng sẽ được nhiều nước quan tâm.

Nguồn: Censor.net

»Cùng chủ đề