Cán cân kim ngạch xuất nhập khẩu của Ucraina trong năm 2009, chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm, đã giảm nhiều lần số dư nhập siêu kim ngạch xuất nhập khẩu. Theo số liệu của Cục thống kê quốc gia thì nếu so với cùng kỳ năm ngoái con số nhập siêu đã giảm từ $7,3983 tỷ xuống còn $1,9385 tỷ.

»Cùng chủ đề