Bố mẹ gửi cho mấy ấm trà
Đêm buồn khó ngủ giở ra pha
Sắc xanh, vị đượm tình xứ sở
Dìu dịu hương ngâu nỗi nhớ nhà.

Ngồi ngẫm sự đời,nghĩ chuyện ta
Vất vả,gian nan vẫn cười khà
Đôi lúc suy tư ngồi bái vọng
Chén trà sóng sánh bóng mẹ cha.

                        Odessa tháng 2-2009
Trọng Hữu