Kể từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 31 tháng 1 các công dân Ukraina đã thông quan 65 142 chiếc xe cũ biển số Châu Âu (Euro Bliacher) đã được nhập vào Ukraina theo chế độ tạm nhập tái xuất, hoặc quá cảnh.

Cơ quan báo chí bộ tài chính thông báo. > пресс-служба Минфина.

Tổng số thuế mà ngân sách thu được từ thông quan số xe cũ này là 4,1 tỉ Hrivnia, trong số đó có 381 triệu là thuế quan, 1,242 tỉ Hrivnia là thuế VAT; 2,013 – thuế đặc biệt; 467 triệu – tiền tự nguyện nộp ngân sách để không bị chịu trách nhiệm hành chính do vi phạm luật hải quan.

Theo thời gian hết hạn thời kỳ ưu đãi thông quan với giá thuế đặc biệt – 0,5 (có hiệu lực tới ngày 22 tháng 2) các công dân trở nên tích cực hợp thức hóa xe của mình bằng cach làm thủ tục thông quan khi đang có hiệu lực chế độ ưu đãi thuế.

Trong tuần vừa qua một ngày đêm bình quân có 3 ngàn xe làm thủ tục thông quan.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề