Trong 7 tháng của năm 2019 người Ukraina ở nước ngoài gửi về nước 106 tỉ Hrivnia chuyển đổi theo tí giá ngoại hối.

Cơ quan chiến lược kinh tế đã đưa ra bản phúc trình và dự báo kinh tế của Bộ phát triển kinh tế và thương mại MERT >>говорится 

Trong bản phúc trình dẫn nguồn Ngân hàng quốc gia Ukraina (NBU) đánh giá rằng, khối lượng tiền chuyển về từ nước ngoài trong 7 tháng tăng lên 13% và đạt mức 106,3 tỉ Hrivnia chuyển đổi.

Trong năm 2018 – $2,3 tỉ;

Tiền dịch chuyển trong nọi bộ Ukraina cũng tăng lên một phần ba trong nửa năm qua. >>вырос 

NBU công bố những thay đổi có tính nguyên tắc trên thị trường thanh toán và chuyển tiền.

Nguồn: liga.net

»Cùng chủ đề