Trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ về các vấn đề Châu Âu và Á-Âu lưu ý tới tính chất quan trọng của chuyến thăm Ukraina.

Trợ lý ngoại trưởng Hoa kỳ Wes Mitchell tuyên bố trước báo giới ở Kyiv rằng, Hoa Kỳ sẵn sàng gia tăng cái giá mà Moskva phải trả do họ vẫn tiếp tục cuộc xâm lược chống Ukraina.

Như TTX Unian đưa tin ông Mitchell cũng nói trong khi thương lượng với tổng thống Ukraina Petro Poroshenko tại cơ quan ngoại giao của Ukraina ở Kyiv. Trở ly Mitchell cũng nhấn mạnh tính chất quan trọng của chuyến thăm Ukraina của mình.

Ông Mitchell bảo đảm rằng Mỹ vẫn tiếp tục trợ giúp Ukraina trong những nỗ lực phát triển và củng cố quốc gia, đồng thời điều phối các nỗ lực tiếp theo để bảo đảm sự ủng hộ quốc tế có hiệu quả và tin cậy.

“Điều mà đội ngũ của ông và bản than mình đạt được trong thời gian ngắn là đáng ngạc nhiên. Đơn giản là một hiện tượng, làm thế nào mà chỉ trong vòng có 3 năm để đạt được nhiều như thế”, – ông Mitchell nói.

Ông Mitchell khẳng định sự sẵn sàng của Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của Ukraina phục hồi chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và trong trường hợp cần thiết sẽ gia tăng cái giá mà LB Nga phải trả do tiếp tục cuộc chiến tranh chống nhà nước Ukraina.

Ông Mitchell cũng đưa ra những yêu cầu đối với Ukraina, tong đó điều đặc biệt ông nhấn mạnh là thành lập tòa án chống tham nhũng để có thể tiếp tục nhận được tiền tín dụng của IMF.

“Chúng tôi thú vị nhận thấy ở Ukraina thoongqua những dự luật quan trọng về cải cách, nhưng còn nhiều điều cần phải làm. Nên phải tiếp tục những nỗ lực trong vấn đề thành lập tòa án chống tham nhũng”, – ông Mitchell nói.

Ông Mitchell đặc biệt nhấn mạnh tiếp tục chống tham nhũng  như là một nhiệm vụ rất quan trọng của chính quyền Ukraina.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề