Triệu phú S’Tiêng bởi Nguyễn Quang

Điểu Hải, người dân tộc S’Tiêng (sinh năm 1980), vừa được T.Ư Đoàn trao tặng giải thưởng Lương Định Của, là điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Bình Phước.