Lương tháng 17 triệu đồngcho một trí thức Việt kiều về nước làm việc thì chưa đủ sức thuyết phục. Trí thức VIệt kiều còn cần môi trường thông thoáng để làm việc. Ý kiến của Tiến sĩ Khoa học (TSKH) Trần Hà Anh – Chủ nhiệm CLB Khoa học và kỹ thuật Việt kiều…